Literatura a lit. zdroje NKP Ploština

foto

Smrt si ?�k� Tutter (159 K?�)

Datum vložení: 21.02.2012  • 
P?�b?h Kurta Wernera Tuttera, kter� se spolupod��lel na vyp�len�� osady Plo�tiny a Prlova na sam�m konci druh� sv?tov� v�lky. ... více zde

foto

Hlasy ho?cch dom? (350 K?)

Datum vložení: 21.02.2012  • 
Posledn vst?ely 2.sv?tov vlky dozn?ly v roce 1945. Zvl? bolestnou sou?st tto vlky je utrpen a smrt bezbrannch obyvatel obc a m?st, kter se staly ob??mi nacistickch barbar? a vrah?. ... více zde

foto

N�rodn�� kulturun�� pam�tn�k odboje Plo�tina

Datum vložení: 30.12.2010  • 
Nikdy nezapomeneme na�ich spolupracovn�k?m, kte?�� polo�ili sv� �ivoty 1939-1945 za na�i svobodu. ?est a sl�va t?m, kte?� padli, abychom my mohli ��t. ... více zde

foto

Plo�tina symbol hrdinstv�

Datum vložení: 28.01.2011  • 
... více zde

foto

Litarrn zdroje k NKP Plotina

Datum vložení: 28.01.2011  • 
P?ehled zkladnch litarrnch zdroj?. ... více zde

 Další stránky: 1