Nová výstava o životě pasekářů na Ploštině

Datum vložení: 14.04.2011 • 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo ve výstavních prostorách u památníku Ploština dlouhodobou výstavu s názvem Pasekářská osada Ploština. Výstava přibližuje návštěvníkům charakteristický fenomén osídlení Valašska – pasekářství, pasekářskou kolonizaci, která vtiskla zdejší krajině jedinečný charakter. Ploština byla typickou pasekářskou osadou s charakteristickou dřevěnou roubenou architekturou, se svébytným základním způsobem obživy obyvatel, se specifickým způsobem hospodaření, s velkou mírou soběstačnosti, jejíž existence byla násilně ukončena v dubnu 1945.

Informační texty s dobovými fotografemi jsou doplněny trojrozměrnými exponáty, ukázkami vybavení hospodářské usedlosti, ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Těžký životní úděl lidí, kteří osídlovali valašské paseky, přiblíží návštěvníkům nová výstava Muzea jihovýchodní Moravy na Ploštině. Stálou expozici o historii protifašistického odboje doplnila ve dvou menších místnostech výstava s názvem Pasekářská osada Ploština, jejíž autorkou je etnografka Alena Prudká.

Tragický osud Ploštiny je známý – pár dnů před koncem druhé světové války, přesně 19. dubna 1945, zdejších deset usedlostí vypálilo německé policejní komando SS spolu se speciální protipartyzánskou jednotkou Josef. V plamenech našlo smrt 24 lidí. „Nová výstava, kterou návštěvníkům v objektu muzea nabízíme, se ale věnuje jinému tématu – obyčejnému životu, který zde vedli místní obyvatelé před touto smutnou událostí. Na dobových fotografiích představujeme místní osadu a snažíme se vysvětlit, jak těžko se lidem na tak odlehlých místech, jako je třeba Ploština žilo. V mnoha ohledech musela být místní komunita velmi soběstačná,“ vysvětlila autorka výstavy Alena Prudká a dodala: „Návštěvníci také uvidí předměty, které tehdy tvořily základní vybavení pasekářských domácností – dřevěnou stolici na opracování dřeva, které se říkalo „strýc“, kolovrat, máselnici a formy na máslo, vařečníky, lžičníky, ale i školní pomůcky nebo krucifix.“

„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se snaží rozšířit možnosti Ploštiny a zatraktivnit toto místo pro výletníky. Velký podíl na tom má i aktivní kontakt s okolními obcemi. Společnými silami tak můžeme zapracovat na zkvalitnění služeb pro cestovní ruch,“ uvedl Antonín Sobek, ředitel MJVM ve Zlíně a dodal: „Dvě místnosti pro novou výstavu prošly kompletní rekonstrukcí. Jsou zde opravené zdi s novou výmalbou i nový zátěžový koberec.“

Novou výstavu si jako první prohlédli starostové a učitelé z okolních obcí. „Tohle tady přesně chybělo. Turista, který sem přijede, projde se k památníku obětem druhé světové války, kde je nádherná vyhlídka do kraje, pak si projde expozici o odboji, ale navíc má nyní možnost dozvědět se něco o obyčejném životě místních lidí. Je to ideální doplnění třeba pro školáky, ale i pro ostatní návštěvníky,“ pochválil starosta Drnovic Tomáš Zicha.

V neděli 17. dubna připomene 66. výročí místní tragédie Pietní akt, jehož začátek je naplánován na 13 hodin a zvána je široká veřejnost. Této významné vzpomínkové akce se zúčastní řada významných pozvaných hostů v čele s hejtmanem Zlínského kraje panem Stanislavem Mišákem. Pietní akt proběhne za podpory armádní vojenské hudby z Olomouce a uniformovaného vojenského doprovodu armády ÄŒR. Při této příležitosti bude také poprvé zpřístupněna i nová výstava Pasekářská osada Ploština.  podařilo utéct. Jedním z nich byl i strýc Stanislava Machů Jan. „Přes ten hustý dým si jej asi nevšimli,“ vyprávěl pětasedmdesátiletý obyvatel Vysokého Pole. Jeho bratr bohužel takové štěstí neměl. V domě uhořel. „Byl v té chvíli se strýcem na poli, kde sázeli stromky. Vraceli se domů na oběd, když je vojáci zatkli v lese. Dělal spojku partyzánům,“ vysvětlil. „Bylo to prostě něco hrozného. Na to se jen tak zapomenout nedá,“ dodal ještě Stanislav Machů.ily rovněž desítky návštěvníků, kteří do malebné krajiny Vizovických vrchů přišli i s dětmi po turistických stezkách, anebo sem přijeli na kolech. Ti také většinou využili příležitosti prohlédnout si nově otevřenou expozici Muzea jihovýchodní Moravy, která přibližuje způsob, jakým se na pasekách dříve žilo a hospodařilo.