Proslov Ploština

Datum vložení: 28.04.2012

Vážené dámy, vážení páni, milí hosté, sestry a bratři,

běh událostí tohoto světa bývá někdy tak krutý, že nad tím zůstává rozum stát. Strašlivou hru si osud zahrál i tady, ve vašem kraji.  Pohřeb ploštinských obětí, povražděných jednotkami SS 19. dubna 1945, který se o čtyři dny později konal na hřbitově v Újezdu u Vizovic, měl totiž hrůznou kulisu. Ve chvíli, kdy se lidé modlili nad rakvemi svých blízkých, sousedů i známých, se na druhé straně Vizovických vrchů, tam, kde leží vesnice Prlov, odehrávala další a stejně krutá tragédie. 

Občas slýchám dotaz: proč se pořád vy, odbojáři, patláte v minulosti? Vždyť doba, kdy se válčilo a vraždilo, je přece pryč. Nerozdmýchávejte nenávistné vášně! Bučte už zticha!

Odpovídám: Nechceme vyvolávat zášť. To, co žádáme, je pravdivé osvětlování minulosti bez příkras, bez všelijakých kliček politiků a rádoby historiků, kteří s ní manipulují podle vlastních potřeb a cílů. 

Nechceme vyvolávat nevraživost. Ze všech sil se však snažíme zabránit zapomínání. 

Nechceme vyvolávat nepřátelství! Prostřednictvím minulosti chceme varovat před jejím opakováním. Ani 67 let po skončení druhé světové války nejsou totiž kořeny nacismu a fašismu vymýceny. Naopak, v různých podobách bují dál a jejich nositelé se všemožně pokoušejí protlačit na výsluní. My, odbojáři, to sledujeme s obavami. 

Rasismus, xenofobie, náboženská nesnášenlivost, neonacismus – to jsou jevy, které ohrožují lidstvo. Šíří se světem a každý, kdo před touto skutečností nezavírá oči, ví, že pronikly i do naší společnosti. Jejich představitelé se snaží manipulovat s národem, zvláště v regionech s vysokou nezaměstnaností. Pokoušejí se jej v zájmu svých pochybných cílů měnit v nástroj, v jakéhosi vykonavatele svých záměrů.

Generace, které nezažily druhou světovou válku, protektorát, které nepoznaly řádění nacistů, potřebují znát příčiny a důsledky všech vyjmenovaných negativních jevů, aby je uměly včas rozpoznat a včas se jim dokázaly postavit na odpor. Zdůrazňuji VčŒAS, aby jednou nebylo pozdě! Proto se také scházíme na pietních místech jako je toto, abychom to znovu a znovu opakovali.

Boj, utrpení, pevné postoje, věrnost vlasti bez ohledu na nebezpečí, na vlastní životy – to je nejcennější odkaz, který nám naši odbojáři zanechali. Nesmíme jej promarnit, protože jinak by oběti, které přinesli i občané Ploštiny, byly marné.

Ing. Jaroslav Vodička Omega Replica Watches


Přiložený dokument:
pdf